Jak w Gicie przywrócić plik do stanu z ostatniego commitu?

Lewy Enter - 2017-02-20 22:53:02 UTC

Czasem zdarza się, że czy to przez błąd, czy z innego powodu, chcemy porzucić ostatnie zmiany dokonane w jakimś pliku i przywrócić go do stanu z ostatniego commitu.

Zrobimy to za pomocą jednej prostej komendy:

git checkout HEAD sciezka/do/pliku

Źródło: Reset or revert a specific file to a specific revision using Git?