Jak pokolorować wyjście GITa?

Lewy Enter - 2017-03-08 09:37:41 UTC

Bardzo prosto. Dzięki tej jednej komendzie w każdym swoim repozytorium dodasz kolory i zwiększysz czytelność tekstów wypluwanych przez GITa.

$ git config --global color.ui auto

źródło: How to colorize output of git?